Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip „Digitalbrothers“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma „Digitalbrothers“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su „Digitalbrothers“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

Sąvokos

Bendrosios nuostatos

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip „Digitalbrothers“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat „Digitalbrothers“ interneto svetainėje: www.digitalbrothers.lt.

Asmens duomenų kategorijos, tvarkymo tikslai ir pagrindas

„Digitalbrothers“ tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai „Digitalbrothers“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat „Digitalbrothers“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

SLAPUKAI

„Digitalbrothers“ interneto svetainėje naudojami slapukai. „Digitalbrothers“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama šio puslapio apačioje

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, partnerių, registrų ir kt.).

Asmens duomenų gavėjai

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

DUOMENŲ SAUGUMAS

„Digitalbrothers“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. „Digitalbrothers“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Geografinė tvarkymo teritorija

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

Saugojimo laikotarpis

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, „Digitalbrothers“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

JŪSŲ, kaip duomenų subjekto, teisės

Jūs turite teisę:

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

„Digitalbrothers“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. „Digitalbrothers“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei „Digitalbrothers“, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

Kontaktinė informacija

Jūs turite teisę kreiptis į „Digitalbrothers“, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@digitalbrothers.lt

Privatumo politikos pakeitimai

„Digitalbrothers“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti „Digitalbrothers“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

Kad užtikrintume sklandų svetainės veikimą ir galėtume pagerinti Jūsų naršymo patirtį, svetainėje naudojame slapukus (angl. Cookies). Slapukų informaciją galite pakeisti naršyklės, kurią naudojate, nustatymuose. Daugiau apie slapukus skaitykite čia.